Disclaimer:

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website(www.xalamtours.com / www.xalam.nl). U wordt verondersteld de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard door deze website te gebruiken.

Gebruik van informatie.
Xalam Tours – Xavaria Experience probeert op deze website juiste en actuele informatie te geven. Xalam Tours – Xavaria Experience staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van het materiaal, ook al is het met de grootst mogelijke zorg verzameld. Het juridische materiaal op deze website is algemeen van aard en mag niet worden opgevat als juridisch advies.

De informatie kan niet worden gebruikt om rechten aan te ontlenen. Xalam Tours – Xavaria Experience wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie of de website, evenals voor het niet goed functioneren van de website.
Het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail brengt niet direct een verbinding tot stand tussen Xalam Tours – Xavaria Experience en de gebruiker van de website.

E-mail.
Omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd, belooft Xalam Tours – Xavaria Experience niet dat aan haar gerichte e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Vanwege de bijbehorende veiligheidsproblemen kan de veiligheid van e-mailverkeer niet volledig worden gegarandeerd. U accepteert dit risico door met Xalam Tours – Xavaria Experience te communiceren via e-mail zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging.

Hyperlinks.
Deze website kan koppelingen naar websites van derden bevatten. Xalam Tours – Xavaria Experience heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van websites van derden. Xalam Tours – Xavaria Experience aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten.
Het doel van deze website is om mensen informatie te bieden die ze nuttig kunnen vinden. Tenzij anders vermeld, is de inhoud van deze website, inclusief de tekst en afbeeldingen en hun arrangementen, eigendom van hun respectieve eigenaars. Of de auteur of de eigenaars het nu willen, we hebben er geen moeite mee om de tekst of foto’s te verwijderen. We regelen het als je ons een e-mail stuurt.
Alle opgenomen inhoud van derden is in overeenstemming met fair use en transformatief van aard, met extra context en commentaar voor motiverende en inspirerende redenen. Neem contact met ons op via
hello@xalam.nl,
als u denkt dat er inbreuk is gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermde werk.

BOOK NOW